τάνγκο

τάνγκο

Ο χορός είναι μια τέχνη που όλοι έχουμε μέσα μας και που όλοι αξίζει να ανακαλύψουμε …

Το Σώμα ξεφεύγει από τις καθημερινές του, αναγκαίες, δραστηριότητες και γίνεται μέσο ποιητικής έκφρασης.
Μιας έκφρασης, που είναι το απαύγασμα γνήσιας δημιουργικότητας, υψηλής νοητικής, συναισθηματικής λειτουργίας και αισθητικής, διευρυμένης συνειδητότητας.

Related Projects