Μπαζάρ

Μπαζάρ

Διαμορφώνουμε τον μεγάλο χώρο του εργαστηρίου μας για ατομικα ή ομαδικά μπαζααρ εποχιακά ή και όχι και προωθούμε τους χειροτέχνες να κοινοποιήσουν τις δημιουργίες τους συμμετέχοντας ακόμα και σε κοινοφελείς σκοπούς.

Related Projects