Τα καλλιτεχνικά μας σεμινάρια ξεκινάνε από Οκτώβριο2!!!